»Malin Hellkvist Sellén VERK 2003–2010 Texter av Hanna Wilde« skapar en queerfeministisk berättelse om det koreografiska arbete Malin Hellkvist Sellén bedrivit under åren 2003–2010.

Publikationen beskriver och analyserar de koreografiska verken utifrån queer och feministisk teori. Hanna Wilde skapar ett skrivet språk för de idéer och erfarenheter verken förkroppsligar, iscensätter och skapar uttryck för. Texterna diskuterar hur kropp, kön, sexualitet och identitet förhandlas och förskjuts i verken.

Det finns också en engelsk översättning av publikationen.

Hanna Wilde är genusvetare, studerar för närvarande till en masterexamen i Fri Konst vid Konstfack i Stockholm, och arbetar som verksamhetsledare för c.off, en ideell förening startad av den svensk-italienska koreografen Cristina Caprioli. Hanna Wildes konstnärliga praktik undersöker intersektioner mellan rum, kropp och språk, och tar ofta uttryck i form av sociala, kontextrelaterade och textbaserade arbeten.

Läs ett utdrag ur boken här.

GRAFISK FORMGIVNING: Elin Nilsson & Josefin Carlén. COPYRIGHT: Malin Hellkvist Sellén 2012.

Köp publikationen

Beställ via info(at)malinhellkvistsellen.se. Maila ditt namn och postadress.
Pris: 150 kr (inkl. frakt) till Sverige.

I Sverige: Finns på flera bibliotek.
I Finland: Finns på bibliotek: Konstuniversitetet, Helsingfors Universitets bibliotekÅbo Akademi.

publikation_svenska_websida-bild-2

RECENSION
Teatertidningen nr 4/2013

Lämna ett svar