Bekanta dig med Klara Johanson (1875-1948)! Från och med idag och varje onsdag fram till premiären av »Parveln« i september presenteras ett citat under rubriken Veckans K.J. på Facebook, Instagram och på MHS webbsidan. Citaten är från dagböcker och brev. K.J.s personarkiv finns på Kungliga Biblioteket i Stockholm. Först ut är dessa rader som hen skrev i sin dagbok 1923. Grafisk form Sepidar Hosseini.

17 maj