Ett varmaste tack

  • av

Ett varmaste tack till alla som på olika sett skapat »Jag minns dig som du var då«. Tack till arbetsgrupp, arrangörer, alla som delat med sig av sina historier och publiken!