Information till alla som har skickat ansökan till oss

  • av

Hej! Tack för alla som har skickat ansökan till oss.
Vi har fått in väldigt många ansökningar så vi kommer inte ha möjlighet att svara alla individuellt. Vi kommer kontakta dem av er som vi vill kalla till intervju tidigast den 18 december. Vi kan inte svara till frågor via telefon. Trevlig helg!

▲▲▲

Hi! Thank you all who has sent an application for us. We have got so many applications so unfortunately we can’t answer to everyone individually. We will contact those persons who will be invited to an interview at the earliest 18th of December. We can’t answer to enquiries by phone. Have a nice weekend!