MHS medverkan på Berättelsefestivalen i Skellefteå

  • av

Den 14e oktober medverkade MHS i programpunkten »Det demokratiska arkivet« på Berättarfestivalen i Skellefteå. I »Att berätta utifrån arkivmaterial« samtalade Karin Holmgren och Anna Stens, arkivarie respektive arkivchef vid Folkrörelsearkivet i Västerbotten med författaren Karin Alfredsson och MHS. I samtalet pratade MHS utifrån sitt arbete med Missionären, Parveln, Flottarkärlek samt framtida projekt. Läs mer om medverkan på Demokratiska arkivets Instagram.