Processvisning 13 december

  • av

Välkommen till processvisning av den koreograferade utställningen »Vi rör oss mot slutet« kl 18.30.

Lyssna på en introduktion med koreografen Hagar Malin Hellkvist Sellén, museets publika avdelningschef Helena Magnusson och Norrlandsoperans danschef Birgit Berndt. Under processvisningen får du som besökare får ta del av det skapande arbetet samt en möjlighet att möta det konstnärliga teamet. 

Processvisningen är en del av Västerbottens museums kvällsöppet.
Västerbottens museum