Arkivgestaltning på Scenkonstbiennalen

  • av

Scenkonstbiennalen äger rum i Sundsvall och Härnösand 14 – 19 maj 2019. MHS medverkar i samtalet »Att gestalta arkivmaterial och rita om historien«. Arkivarie Karin Holmgren från Folkrörelsearkivet i Västerbotten och MHS diskuterar gränsdragningar mellan fakta och fiktion. Är sanningen bara det som finns dokumenterat? Kan scenkonsten fungera som ett levande arkiv? Moderator är Birgit Berndt, konstnärlig ledare för dans på Norrlandsoperan.

15 maj kl 10.00 – 11.30 | Scenkonstbiennalen, Quality Hotel, Sundsvall

Läs mer HÄR. Arrangör Norrlandsoperan, Folkrörelsearkivet i Västerbotten och MHS.