Tack alla!

  • av

Insamlingen av historier pågått från den 14 augusti 2013 till den 14 januari 2014 via mail och brev. Röstbrevlådan hade sin sista dag den 14 december 2013. Vi är otroligt tacksamma att så många har valt att medverka och dela med sig av sina personliga historier om att inte kunna släppa taget.

I februari sätter »Jag minns dig som du var då« repetitionerna igång! Mer om hur du kan följa arbetet kommer i Malin Hellkvist Selléns 2014 första nyhetsbrev och här i februari. Om du vill få MHS nyhetsbrev till din mail, registrera via Kontakt-sidan.

Vi önskar alla en bra start på 2014!