Elfrida Bergman

Elfrida Bergman är normkritisk och kulturanalytisk konsult. Tidigare har hon bland annat jobbat med att demokratisera och queera till historieskrivningen i projektet »Arkiv Q« vid Härjedalens fjällmuseum, varit projektledare för »Queering Sápmi« – samiska berättelser bortanför normen, och samlat in material för Ögonblicksteatern i Umeå och deras projekt »Normal – allt som behövs är någonting annat.«