Innerlig glöd och poetisk skärpa

Att synliggöra det marginaliserade och osynliggjorda i historiebeskrivningen och samtidigt utforska den oskrivna queera historien har hon gjort tidigare i bland annat Missionären (2016) som tilldelades Svenska Teaterkritikers Förenings Danspris och Svenska Regissörsföreningens IRIS-pris 2016.

I Missionären stod 1900-talets kristna, lesbiska missionärer i Västerbotten i centrum vilket väckte debatt och starka känslor om fiktion kontra historia.

I Flottarkärlek, gestaltas ett arbete som inte längre finns idag. Få av den unga generationen känner till att flottning var ett sätt att transportera timmer från skogarna i inlandet till sågverksindustrierna vid kusten. I Umeälven upphörde flottningen helt 1982 och andra transporter tog över.

För att förvalta detta arbetararv genom den fysiska rörelsen har Hagar Malin Hellkvist Sellén, som vuxit upp i Umeå, använt Folkrörelsearkivet i Västerbotten som källa. Här har Cuno Bernhardsson, med erfarenhet av flottning i den egna familjen i generationer, bidragit med bilder, filmer och intervjuer.

När vi intar våra platser i Norrlandsoperans Black Box bildar vi en fyrkant runt scengolvet som antyder att vi befinner oss intill den brusande älven. Iklädda jeans, grövre skjortor och lårhöga gummistövlar balanserar de tre dansarna på timret i vattnet. Det enda vi hör är gnisslet från deras stövlar och andetagen som intensifieras i takt med att arbetsbördan ökar.

Det hårda, riskfyllda arbetet med flottningen som krävde många liv, men även innebar stor frihet i beslutsprocesserna under arbetet, blottläggs trovärdigt med rikt och kraftfullt kroppsspråk.

När dansarna hoppar på timret, arbetar med båtshakarna och kämpar med farliga timmerbrötar tydliggörs även kamratskapen, hur de hjälper varandra för att få arbetet att flyta. Och när tröttheten infinner sig uppstår och utforskas, finkänsligt, frågor kring intimitet.

Vi får även, via en berättarröst, ta del av flottarnas egna berättelser om arbetet vilket tillför en både levande och intressant kunskapsdimension.

Hagar Malin Hellkvist Selléns Flottarkärlek formas till en viktig minnesruna över flottningsarbetarna som berör starkt. Genom intensiv, innerlig glöd och poetisk skärpa återuppväcks historien.

Yvonne Rittvall
Folkbladet 12 nov 2019