Review: Vad är koreografi? Malin Hellkvist Sellén frågar och frågar, men är övertygad om dansens möjligheter.

Text only in Swedish.