Review: ”Inom rimliga gränser” på Lilla scen, Dansens hus, Stockholm

Text only in Swedish.