Ett ickeproduktivt flyttbart rum, ett koreografiskt verk som uppehåller sig vid samtal, samtal som mål.

Malin Hellkvist Sellén bjöd in Minna Elif Wendin till ett samarbete där de under ett års tid pratade med människor i och kring en plastbox runt om i landet. Gesten att låta samtalet vara, och att inte styra arbetet mot ett uttänkt mål aktiverade grundläggande frågor.

Allting började med att Malin ville prata med vem som helst om vad som helst i det transparenta rum hon skapat.
Malin ville prata enskilt och ostört men synligt i ett offentligt sammanhang. Vad dom pratade om var mindre viktigt. Det rörde sig om ett intresse för samtalet i största allmänhet. Samtidigt ville Malin samtala vidare med Minna som hen arbetat med i många år. Deras samarbete har i stor utsträckning handlat om just detta – prata med varandra. Malin ville se hur detta pågående samtal format relationen och var samtalet kan leda.

Den dialog Malin och Minna haft i tidigare processer har varit resultatinriktad. I det här arbetet var samtalet på sätt och vis redan målet. Det blev en fråga om när eller hur ett koreografiskt verk tar form.

IDÉ, KOREOGRAFI: Malin Hellkvist Sellén KOREOGRAFISK KONSTNÄR: Minna Elif Wendin LJUSDESIGN: Chrisander Brun ASSISTENT: Linda McAllister FOTOGRAF: Åse Bengtsson Helin, Anna Classon SAMTALSDOKUMENTATION TECKNING: Elin Hallberg, Anneli Furmark, Helena Öström, Anna Classon, Richard Dore SAMTALSDOKUMENTATION TEXT: Helena Östrom, Josefin Larsson Olin SAMTALSPARTNERS: alla som samtalat i boxen PRODUKTION: Malin Hellkvist Sellén, Magnus Nordberg/Nordberg Movement

Malin Hellkvist Sellén i samproduktion med NorrlandsOperan, Stora Teatern och MDT med stöd av Kulturrådet och Stockholms Kulturförvaltning.

Kommentera