"Pågående"

Ett ickeproduktivt flyttbart rum, ett koreografiskt verk som uppehåller sig vid samtal, samtal som mål.

MHS bjöd in Minna Elif Wendin till ett samarbete där de under ett års tid pratade med människor i och kring en plastbox runt om i landet. Gesten att låta samtalet vara, och att inte styra arbetet mot ett uttänkt mål aktiverade grundläggande frågor.

Allting började med att MHS ville prata med vem som helst om vad som helst i det transparenta rum hon skapat. MHS ville prata enskilt och ostört men synligt i ett offentligt sammanhang. Vad dom pratade om var mindre viktigt. Det rörde sig om ett intresse för samtalet i största allmänhet. Samtidigt ville MHS samtala vidare med Minna som hen arbetat med i många år. Deras samarbete har i stor utsträckning handlat om just detta – prata med varandra. MHS ville se hur detta pågående samtal format relationen och var samtalet kan leda.

Den dialog MHS och Minna haft i tidigare processer har varit resultatinriktad. I det här arbetet var samtalet på sätt och vis redan målet. Det blev en fråga om när eller hur ett koreografiskt verk tar form.

Idé/Koreografi Malin Hellkvist Sellén/MHS   Koreografisk konstnär Minna Elif Wendin   Ljusdesign Chrisander Brun   Assistent Linda McAllister   Fotograf Åse Bengtsson Helin, Anna Classon   Samtalsdokumentation – teckning Elin Hallberg, Anneli Furmark, Helena Öström, Anna Classon, Richard Dore    Samtalsdokumentation-text Helena Östrom, Josefin Larsson Olin   Samtalspartners alla som samtalat i boxen   Produktion Malin Hellkvist Sellén, Magnus Nordberg/Nordberg Movement (2012)

MHS i samproduktion med NorrlandsOperan, Stora Teatern och MDT med stöd av Kulturrådet och Stockholms Kulturförvaltning.

Press