Principerna

Principerna var ett arbete om normer för iscensättande av kropp, rörelse och koreografi. Verket fokuserade på konstruktionen av sig själv, på konventioner, definitioner och på maktperspektiv i skapandet av koreografi.

Utgångspunkt för Principerna var grundläggande frågeställningar om den samtida dansens förutsättningar – om förväntningar på ett dansverk och på vad koreografi är. Likt tidigarevverk genomsyrades arbetet av en vilja att ifrågasätta normsystem, omsätta teori till praktik, ställa frågor, bjuda in till dialog och visa på den samtida dansens speciella förmåga att göra tankar greppbara.

Premiär Weld Stockholm 2006

Koncept/Koreografi Malin Hellkvist Sellén   Dans Kristine Slettevold, Johan Thelander, Kristiina Viiala   Kostym Lena Lindgren   Scenografi/Ljusdesign Erik Westerlund   Produktion Vischan Danskonst och Loco Motion

Längd 25 min + samtal 30 min

Principerna producerades i samarbete med Weld med stöd av Kulturrådet och Culture 2000 programme of the European Union within the frame of Enhanced danceWEB-Europe.

Recensioner