»Principerna« var ett arbete om normer för iscensättande av kropp, rörelse och koreografi. Verket fokuserade på konstruktionen av sig själv, på konventioner, definitioner och på maktperspektiv i skapandet av koreografi.

Utgångspunkt för Principerna var grundläggande frågeställningar om den samtida dansens förutsättningar – om förväntningar på ett dansverk och på vad koreografi är. Likt tidigare
verk genomsyrades arbetet av en vilja att ifrågasätta normsystem, omsätta teori till praktik, ställa frågor, bjuda in till dialog och visa på den samtida dansens speciella
förmåga att göra tankar greppbara.

KONCEPT/KOREOGRAFI: Malin Hellkvist Sellén DANS: Kristine Slettevold, Johan Thelander, Kristiina Viiala KOSTYM: Lena Lindgren SCENOGRAFI/LJUSDESIGN: Erik Westerlund PRODUKTION: Vischan Danskonst och Loco Motion

Längd 25 min + samtal 30 min
Premiär Weld Stockholm 2006

Principerna producerades i samarbete med Weld med stöd av Kulturrådet och Culture 2000 programme of the European Union within the frame of Enhanced danceWEB-Europe

RECENSIONER
Svenska Dagbladet 22 dec 2006
Dagens Nyheter 22 dec 2006

Lämna ett svar