Projekt - en genusneutral armé på uppdrag

Projekt – genusneutral armé på uppdrag var ett försök att skapa ett genusneutralt rörelsespråk. Processen med materialet byggde på ett fysiskt undersökande av form, rörelse, tid, rum och energi och en analys av vad som brukar uppfattas som genusspecifikt i en scenisk samtida danskontext.

Ambitionen var att skapa ett verk inom den abstrakta genren inom samtida dans och av traditionella koreografiska byggstenar, men att genom metodiskt arbete komma bortom schablonmässiga rörelser, riktningar eller rumsliga positioner förknippade med ett visst genus; att via stringent form och specifika uttryck skapa utrymme för vidare tolkningsmöjligheter.

Arbetet handlade i hög utsträckning om att praktiskt och konkret ha med ett genusperspektiv i det koreografiska arbetet på golvet och var första steget mot att hitta verkningsfulla metoder för detta. Verkets tillblivelse utmanade traditionella tolkningsramar och laborerade med begreppet abstrakt. Projekt – genusneutral armé på uppdrag är ett kompakt, formkonsekvent och fyndigt verk där kollektivet spelar en central roll i skapandet av strukturen och ifrågasättandet av den.

Premiär Danshögskolan Stockholm 2000.

Koreografi Malin Hellkvist Sellén   Dans Jennie Lindström, Andrea Svensson, Anna Eriksson, Malin Vallström, Linn Johansson   Kostym Malin Hellkvist Sellén, Lena Lindgren   Ljusdesign Johan Larje

Längd 25 min

Projekt – genusneutral armé på uppdrag  producerades inom ramen för Danshögskolans koreografutbildning.

Recensioner